/Houtworm bestrijden
Houtworm bestrijden 2016-12-22T15:17:39+01:00

Houtworm bestrijden

Om te voorkomen dat je huis of interieur schade oploopt door de houtworm of de boktor is het belangrijk om deze tijdig en afdoende te bestrijden. Nadat tijdens een inspectie aantasting is geconstateerd en er een advies is uitgebracht om een bestrijding uit te voeren, zijn er diverse mogelijkheden:

  • Oppervlaktebehandeling
  • Hittebehandeling
  • Begassing

De oppervlaktebehandeling

Dit is de meest voorkomende en eenvoudigste bestrijdingsmethode. Wanneer er aantasting door de gewone houtworm is geconstateerd, volstaat het vaak om het hout van dichtbij te besproeien met een bestrijdingsolie of een door water gedragen bestrijdingsmiddel. Het hout moet vooraf wel ontdaan zijn van stofophopingen, boormeel en spinrag en zo nodig moeten ook oude verflagen worden verwijderd. Door eventuele verflagen dringt het bestrijdingsmiddel niet goed in het hout door.

Het opgespoten bestrijdingsmiddel dringt 1 tot 1,5 cm door in het hout en doodt de aanwezige houtwormen. Door het inbrengen van het bestrijdingsmiddel brengt u tevens een barrière aan die uw hout tot wel tien jaar beschermt tegen nieuwe aantasting.

Bestrijding van de boktor door middel van deze behandeling is ook mogelijk. Naast het stof- en spinragvrij maken van het hout dienen ook de boorgangen van de boktor te worden uitgekrabt met bijvoorbeeld een staalborstel of verfkrabber. Dit kan veel stof geven.

Soms is het nodig het middel nog extra te injecteren in balken en dikker houtmateriaal. Er wordt dan een aantal gaten in de balk geboord, waarin een plug wordt aangebracht. Onder hoge druk wordt het bestrijdingsmiddel waar normaal het hout mee wordt besproeid in de balk geperst tot deze verzadigd is.

72 uur na de behandeling is het hout weer te bewerken en over te schilderen.

Deze behandeling is geschikt voor kleine en grote projecten.
Tijdens deze behandeling draagt de bestrijdingstechnicus een gasmasker en beschermende kleding.

De hittebehandeling

In bepaalde omstandigheden kan een hittebehandeling worden uitgevoerd. Bij een hittebehandeling wordt een object of ruimte opgewarmd.

De ruimte wordt eerst goed afgedicht waarna via slangen verwarmde lucht naar binnen wordt geblazen. Via sensoren in de te behandelen delen kan de temperatuur worden gemeten. Vanaf het moment dat alle te behandelen houten delen een kerntemperatuur van minimaal 56 graden Celsius hebben, wordt deze temperatuur een aantal uren stabiel gehouden.

Aangetoond is dat wanneer houtaantastende insecten ongeveer een half uur met deze temperatuur in aanraking zijn geweest, ze dit niet overleven. Dit geldt voor zowel eitjes, larven als kevers. Er kan dus een 100% afdoding worden behaald!

Deze bestrijdingsmethode wordt steeds vaker toegepast. Wanneer het in een gebouw of object bijna niet mogelijk is om het hout van dichtbij te besproeien, kan men voor deze behandeling kiezen. Soms vinden mensen het niet prettig dat er bestrijdingsmiddelen in hun woning gebruikt worden. Ook dan kan deze behandeling een oplossing bieden.

Wel moet altijd goed naar de omstandigheden worden gekeken. Grote temperatuurverschillen kunnen aan bepaalde materialen schade aanrichten, dus een goede inspectie is noodzakelijk.

De hittebehandeling is geschikt voor kleine en grote projecten.

De begassing

Een methode die onder een beperkt aantal omstandigheden kan worden uitgevoerd, is de gasbehandeling. Vaak is deze behandeling alleen mogelijk wanneer het te behandelen gebouw of object een flinke vrije ruimte om zich heen heeft. Een twee-onder-een-kaphuis in de bebouwde kom zal dus niet geschikt zijn, maar bijvoorbeeld een molen of boerderij aan de rand van/in het buitengebied vaak wel.

Het object wordt eerst zorgvuldig ingepakt met een speciale folie, waarna het gas wordt ingebracht.
Het gas trekt in 48 tot 72 uur door en door in alle houten delen en geeft een 100% afdoding.

Tijdens de begassing wordt het hele proces nauwlettend in de gaten gehouden en worden er diverse metingen uitgevoerd. Nadat het proces voltooid is, vindt er een ontgassing plaats, zodat men weer geheel veilig in het object kan verblijven.

Het voordeel van de gasbehandeling is dat er geen eventuele werkzaamheden hoeven plaats te vinden om aangetaste houten delen te bereiken. Geen sloop en dus ook geen herstel. Tevens kunnen nagenoeg alle materialen in het gebouw of object blijven staan. Gas laat geen resten achter.

Voor het uitvoeren van de gasbehandeling werkt Combiworks samen met een team van gassingsdeskundigen.

Voor- en nadelen van de behandelingsmethoden:

De oppervlaktebehandeling:

+ voordeligste oplossing
+ product beschermt het hout nog jaren
+ garantie

– de geur
– behandelde ruimten mogen 48 uur na de behandeling niet worden betreden

De hittebehandeling:

+ geurloos
+ ook onbereikbare houten delen kunnen worden bereikt

– minder voordelig dan de oppervlaktebehandeling
– door de hoge temperatuur kunnen beschadigingen aan materialen optreden
– geen nawerkende middelen in het hout, dus beperkte garantie

De begassing:

+ geurloos
+ ook onbereikbare houten delen kunnen worden bereikt
+ gegarandeerde 100% afdoding

– prijzige behandeling
– slechts onder bepaalde omstandigheden mogelijk
– geen nawerkende middelen in het hout