//Verborgen gebreken door houtworm en boktor

Verborgen gebreken door houtworm en boktor

Voor jurisprudentie over dit onderwerp hoef je op het internet niet lang te zoeken. Daaruit blijkt vaak  ook maar weer dat deskundigheid m.b.t. dit onderwerp van het grootste belang is.

Als verkopende partij is het van belang dat u goed begeleid wordt in het opstellen van de diverse clausules over dit onderwerp in het koopcontract. U kunt nog lang na de verkoop aansprakelijk gesteld worden door de kopende partij voor eventuele verborgen gebreken en de vervolgschade die hierdoor is ontstaan.

Als kopende partij heeft u hier zeker ook een verantwoording in. Wat was wel of niet zichtbaar ten tijde van de aankoop.

Mocht u een bouwkundige in de arm nemen als aan- of verkopende partij, laat Combiworks dan nog een kosteloze second opinion uitvoeren! Zekerheid boven alles!

Door | 2016-12-19T19:40:53+00:00 december 19th, 2016|Categorieën: Algemeen|0 Reacties